måndag 21 oktober 2013

Oktoberträffen 2013

Pga vinden så blev det bara vi och Storlomen som provade på den hårda NV vinden. 
Går inte riktigt att fiska så bra när det går meters vågor det verkade bara vara gäddorna som gillade vädret
Det blev flera 5+ gäddor i år 
Öringarna som vi fick var oftast för små men en 48 och en 53cm lyckades vi lura under helgen
Så här såg det ut under stora delar av dagentorsdag 5 september 2013

Oktoberträffen

Oktoberträffen 12/10-13

Insatstävling

Plats Hornavan

Start och målgång i Rebbackudden

Tider: 08.00 till 16.00

Kaptensmöte 07.30

100kr/båt betalas på plats

80% går till vinnaren och 20% till tvåan


Regler: Endast öring minimått 45cm antal tre stycken
Poäng beräkning 20p/fisk och 10p/kg max tre fiskar får vägas in.
Ingen Röding får tas upp då den är i leken

Övrigt gäller samma regler som på fiskekortet
http://www.fjallen.nu/fiska/pdf/Arjeplog_2010.pdf

Anmälan till chartrolling(at)hotmail.com eller 0706449116

söndag 21 juli 2013

Ny lina

Bytte av lina igen den förra höll inte riktigt måttet. Det blev Berkley XTS.
Får man inte fisk så måste det se proffsigt ut iallafall ;)

måndag 15 juli 2013

Felet på motorn hittat

Felet på motorn vart ett materialfel på en eftermarknads nödstopp så nu är det monterad en original. Under förökningen så monterades det även en likriktare/regulator så nu har jag även laddning under trollingen

söndag 30 juni 2013

ÖLM 2013

För våran del så blev det inte någon höjdar tävling. Ett napp första dagen en röding på 1,6kg som vi fick väga in. Dag 2 fick vi några små rödingar och en slämmis på 4kg. Dag 3 strulade det med båda motorerna hade bara ett hugg på hela dagen

tisdag 19 mars 2013

Nya regler för harr och öring 2013


HaV inför nya regler för harr och öring i Norrbotten och Västerbotten

Nyheter
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför i juni nya regler för fiske efter öring och harr i vattendragen som mynnar i Norr- och Västerbottens län.

I Norrbotten kommer endast öring som är mellan 30 cm och 45 cm att få behållas. I Västerbotten höjs minimimåttet till 50 cm, förutom i Vindelälven.

- Bestånden av öring i vattendragen som mynnar i Norrbottens län är så svaga att havsöring som stiger för lek bör fredas helt, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske.

HaV:s beslut innebär att det i Norrbotten införs ett så kallat fönsteruttag i vattendragen, endast öring som är mellan 30 cm och 45 cm får behållas vid fiske. På så vis skyddas såväl uppväxande fisk, smolt, som större lekfiskar som vandrat upp från havet. Däremot kan fiske efter stationär öring, alltså den öring som stannar kvar i vattendragen, ändå bedrivas.

I vattendragen som mynnar i Västerbottens län är bestånden av öring inte lika svaga. Här höjer HaV minimimåttet från 35 till 50 cm utom i Vindelälven. HaV bedömer att de speciella förhållandena i Vindelälven behöver beaktas och kommer därför att ta fram ett nytt förslag för denna älv.

- För att inte fisketrycket på öringen som får behållas inte skall bli för högt införs också en så kallad bag limit, endast en öring per dag får behållas per fiskande, säger Martin Rydgren.

För närvarande är öringen skyddad under lektid från den 15 september t.o.m. den 14 oktober. I bägge länen förlänger HaV fredningstiden för öring med två veckor genom att den istället startar 1 september.

Harren i älvarna i Norr- och Västerbotten regleras i dag med ett minimimått på 30 cm. Men harrhonorna könsmognar normalt först när de är 33-35 cm långa. Därför ökar HaV minimimåttet för harr till 35 cm.

- Målsättningen är att alla harrhonor ska kunna leka minst en gång innan de utsätts för fisketryck. Harren bör också på samma sätt som andra arter fredas under sin lek och även under perioden före lek då de ansamlas nära lekplatserna, säger Martin Rydgren

- För harr införs därför en fredningstid under tiden från och med den 15 april till och med den 31 maj.

2006 gjorde Fiskeriverket en översyn av reglerna för fiske efter öring på kusten i Bottenviken efter rapporter om att bestånden låg på oroväckande låga nivåer. Det ledde bland annat till höjt minimimått för öring och nätfiskeförbud på grunt vatten under vår och höst. Några år senare gjorde Fiskeriverket en ny, omfattande översyn av fisket efter öring och harr i Västerbottens och Norrbottens län. Ett förslag till ändrade regler gick ut på remiss under 2010. Då remissinstanserna hade många synpunkter beslöt verket att remittera ett nytt, justerat förslag under 2011. Detta remissförslag hann Fiskeriverket aldrig fatta något beslut om och i juli 2011 övertog HaV ansvaret för dessa frågor.

HaV har under vintern 2012 uppvaktats av såväl länsstyrelser som regionala intressenter som vill att skyddet för öring och harr stärks. Enligt Internationella havsforskningsrådet, ICES, ligger bestånden fortfarande långt under önskade nivåer.

- Vi och länsstyrelserna menar att behovet av ökat skydd för öring och harr i Bottenviken är så stort att det skulle vara mycket olyckligt om åtgärderna försenades ytterligare ett år, säger Fredrik Nordwall, chef på enheten för biologisk mångfald och fiske.

I tidigare remitterade förslag ingick också en översyn av tillämpningsområdet och av de områden där nätfiske är tillåtet.

- Vi anser att dessa delar behöver justeras. Vi behåller därför nuvarande regler tillsvidare men kommer att ta fram ett nytt förslag för tillämpningsområde och de områden där nätfiske är tillåtet så snart som möjligt, säger Fredrik Nordwall.

De nya reglerna för öring- och harrfiske i Norrbotten och Västerbottens län träder i kraft 1 juni 2013.