Flippern

Före modningar
Spöställ och spröt på plats
Patriot rullarna och spöställ
Före
Elektroniken på plats
"Proppskåpet" före upprensning
El systemet upp städat och utbytt
Säkringshållarna på plats
 Huvudströms panelen före
 Huvudstömbrytare och huvudsäkringar på plats
 Djupriggs pedistal på plats avtagbar och med täck lock
 löstagbara spöhållare
Nytt motorfäste
Redo för fiske
Ny förar plats

Inga kommentarer: